Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

claudelle
21:42
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska "Klin"
claudelle
21:38
3325 7154 500
claudelle
21:14
Nie przyzwyczajaj się do tego, co możesz utracić. 
— WA
Reposted frommartinif16 martinif16 viamojanazawsze mojanazawsze
claudelle
21:14
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viamojanazawsze mojanazawsze
claudelle
21:14
Czasem chcesz uciec od świata, czasem chcesz uciec od siebie.
— Harlan Coben – Ostatni szczegół
Reposted frompuella13 puella13 vianecropixie necropixie
claudelle
21:01
7828 81a4 500
Reposted fromwetryagain wetryagain vianecropixie necropixie
claudelle
20:50
Kurwa, ale to jest takie trudne, ja pierdolę.
— Jakub Żulczyk
20:50
1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi vianecropixie necropixie
claudelle
20:50
Kiedyś, opowiem ci jak Cię kochałam. Nie uwierzysz.
Reposted from99problems 99problems vianecropixie necropixie
claudelle
20:50
 Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć
— Asnyk
Reposted fromwstydem wstydem vianecropixie necropixie
claudelle
20:38
7143 f838
M. Świetlicki
20:38
7103 967d
claudelle
19:51
claudelle
19:50

April 19 2017

claudelle
00:39
9843 cc11
Reposted fromparkaboy parkaboy viairmelin irmelin
claudelle
00:39
4426 7e8f
Reposted fromClary Clary viairmelin irmelin
claudelle
00:38
Trzeba było zdusić w zarodku całą wrażliwość już od początku
— Trze'a było
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viairmelin irmelin
claudelle
00:36
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
claudelle
00:36
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber
00:36
0167 600f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl