Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2017

claudelle
22:38
po pewnych nocach żaden poranek nie jest już taki sam.
Reposted fromawaken awaken viadivi divi
claudelle
22:37
5014 03fd
Reposted fromaletodelio aletodelio viadivi divi
claudelle
22:37
claudelle
22:36
2944 d439
Reposted fromsassenach sassenach viadivi divi
claudelle
22:36
Reposted fromFlau Flau viadivi divi
claudelle
22:36
Reposted fromFlau Flau viadivi divi
claudelle
22:32
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viadivi divi
claudelle
22:12
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
claudelle
22:11
chcę oprzytomnieć, a wracam do wspomnień
— Kartky
Reposted frommefir mefir viazapomniane zapomniane
claudelle
22:11
6737 4a7b
Reposted fromkarahippie karahippie
claudelle
22:10
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viasatyra satyra
claudelle
22:10
Bo na niektórych osobach, mimo dzielącej nas ciszy, dalej nam cholernie zależy. 
Reposted frompassionative passionative viasatyra satyra

November 27 2017

claudelle
16:35
Reposted fromasiksik asiksik viadivi divi
claudelle
16:32
Wierzcie mi: nic bardziej pożądanego, a nic trudniejszego na ziemi jak prawdziwa rozmowa.
— A. Mickiewicz
Reposted fromtacisza tacisza viahydrosphere hydrosphere
claudelle
16:32
Wciąż o Tobie myślę, gdy nocą śpię przy ścianie.
— Koniec Świata - Jak mnie tu znalazłeś
Reposted fromnivea nivea viahydrosphere hydrosphere
claudelle
16:01
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

November 24 2017

claudelle
21:34
My nie jesteśmy już młodzieżą. Nie pragniemy już zdobyć świata szturmem. Jesteśmy uciekinierami. Uciekamy sami przed sobą. Przed naszym życiem.
— E. M. Remarque, "Na zachodzie bez zmian"
21:33
I hate small talk. I wanna talk about death, aliens, sex, what life means and why we are here.
— Me (via fxckingsinner)
Reposted fromkulamin kulamin viadivi divi
20:09
4770 e673 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viadivi divi
20:04
7799 731f 500
Reposted fromkulamin kulamin viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl