Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2019

claudelle
07:33
6384 25e1
Reposted fromsosna sosna viadivi divi
claudelle
07:32
7744 2d5c 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
claudelle
07:30

Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.

— Żulczyk.

Reposted fromUndomiel Undomiel viadivi divi
07:28
3187 7c7e 500
Reposted fromjustadream justadream viadivi divi
claudelle
07:26
Mam ochotę się wtulić, tak z całej siły, w kogoś, komu mogę zaufać (…) Chciałabym pozostać w tej pozycji wiele, wiele godzin, aż spłynie ze mnie cały gniew, bunt, cały ten cholerny, wielotonowy smutek.
— A.Olejnik
claudelle
07:25

Wargi mnie bolą z niepocałowania, zresztą nie tylko wargi, bolą oczy z niepatrzenia, i dłonie, i opuszki palców bolą też. Siedem przeklętych dni, co tydzień. 

— Urszula Kozioł
claudelle
07:23
Nikt nie sprawia, że się śmieję
Nikt nie sprawia, że się śmieję, tak jak Ty
— Ten Typ Mes
Reposted fromdivi divi
claudelle
07:19
3173 194f 500
Reposted frompiehus piehus viadivi divi
claudelle
00:24
Za dużo myślę
Za bardzo chcę
Za mocno czuję
Za gęsto śnię.
— maria peszek

June 29 2019

claudelle
21:06
6323 d8a7
Reposted fromEtnigos Etnigos viawiecznosci wiecznosci
21:05
7140 2d00 500
Reposted fromlordminx lordminx viairmelin irmelin
claudelle
21:04
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viaheroinee heroinee

June 27 2019

23:46
8542 899b
Reposted fromirmelin irmelin viaMartwa13 Martwa13
claudelle
23:46
4179 cc97
Reposted fromkrzysk krzysk viaMartwa13 Martwa13
claudelle
23:45
6850 58b7 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMartwa13 Martwa13
claudelle
23:45
wciąż mi się śnisz. po tylu latach. i w tych snach jest szczęście i spokój. a rano budzi mnie smutek, niepokój, pusta poduszka obok. w rzeczywistości nigdy nie byliśmy tak szczęśliwi i zakochani.
— nie wracaj
Reposted fromwiecznazmarzlina wiecznazmarzlina viaarrives arrives
claudelle
23:45
6335 6e48
Reposted fromEtnigos Etnigos viaarrives arrives
claudelle
23:44
3458 b81c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaarrives arrives
claudelle
23:44

June 18 2019

claudelle
22:41
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamononok mononok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl