Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

claudelle
23:06
Żeby serce - sercem, a nie raną.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Dokąd to jeszcze...
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viabrzask brzask
claudelle
23:05
6558 1c7b
claudelle
23:04
Jak drzewo, nakarm ją, daj cień i ulecz chorą duszę.
— Mela Koteluk
Reposted frommefir mefir viaprzeblyski przeblyski
claudelle
23:02
Poradzisz sobie ze wszystkim, co Cię spotka.  
— :)
Reposted fromlovvie lovvie viakarna karna
claudelle
23:02
Obudzić swoją kobiecość, pewność siebie... i uśmiechać się w taki sposób, żeby ktoś bez mojego uśmiechu nie wyobrażał sobie życia. 
Reposted fromiamstrong iamstrong viakarna karna
claudelle
23:02
Niebezpiecznie jest pokazywać ludziom ukochane miejsca, słuchać wspólnie ulubionych piosenek, bo gdy ludzie odchodzą, ów rzeczy tracą bezpowrotnie piękno, i za każdym razem, kiedy próbujemy do nich powrócić, wywołują masę cierpienia.
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viakarna karna
claudelle
22:56
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viakarna karna

May 17 2017

claudelle
20:53
Wiem dziś jedynie tyle, że każda Twoja część we mnie musi umrzeć.
— Natalia Belcik
claudelle
20:53
Czekam na Ciebie jak na wycieczke w podstawowce
— W.
Reposted fromfilizanka filizanka viamojanazawsze mojanazawsze
claudelle
20:51
Coś Ci zdradzę... Są takie sekundy w życiu, że kochasz to życie. Wtedy chciałbyś tak cały czas. To jakiś moment, ktoś coś gdzieś komuś. I wtedy jest takie wewnętrzne "wow". Ale my ludzie, choć mamy wzrok to jesteśmy obrzydliwie ślepi. Bo takich sekund w życiu, ba, w ciągu dnia mamy setki. Tylko my patrzymy, ale nie widzimy.
— Life
Reposted fromlacrimas lacrimas viazapomniane zapomniane
claudelle
20:50
4609 4442 500
motivation sun
Reposted fromstonerr stonerr viakapitandziwny kapitandziwny
claudelle
20:49
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska, "Granica"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viakapitandziwny kapitandziwny
claudelle
20:49
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
claudelle
20:49
5659 b3a2
claudelle
19:45
Bo nie można przeciągać tych spraw w nieskończoność. W którymś momencie po prostu pociągasz za plaster i boli, ale za chwilę jest już po wszystkim i czujesz ulgę.
— J. Green 'Szukając Alaski'
Reposted fromimpulsivee impulsivee viairmelin irmelin
19:40
2067 a088 500

jen-stuuh:

I was having a little fun taking pictures of the rain on my window and the last ones look like the sun and stars

claudelle
19:31

Czy to nie absurdalne, że wspomnienia o dobrych czasach o wiele częściej doprowadzają do łez, niż wspomnienia o tych złych?

— Walter Moers
claudelle
19:30
Kiedy otarłem łzy, byłem już innym człowiekiem.
— Wiesław Myśliwski
claudelle
19:29
Jedna szczera rozmowa.
Czasami tylko tyle potrzeba, żeby każdy wiedział na czym stoi.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viadivi divi
claudelle
19:29

Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.

Reposted fromemerencja emerencja viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl