Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

claudelle
23:05
5214 7413
Reposted fromunforgiving unforgiving viaMartwa13 Martwa13
23:01
7135 49ec 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaifyouleave ifyouleave
claudelle
23:01
0964 2233
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaifyouleave ifyouleave
claudelle
23:01
claudelle
23:00

Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viaprzeblyski przeblyski
claudelle
22:59
Jak powiedzieć komuś, że był ktoś, kogo się kochało bardziej?
— Kasia Bulicz-Kasprzak - "Nie licząc kota"
claudelle
22:58
9726 908f 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaiamnotarobot iamnotarobot
claudelle
22:56
1999 b74a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadreamadream dreamadream
claudelle
22:55
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk

November 05 2018

claudelle
00:10

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
claudelle
00:09

November 02 2018

claudelle
22:18
Dopiero kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viasmutnazupa smutnazupa
claudelle
22:17
4071 731c
Reposted fromniewychowana niewychowana viaprzeblyski przeblyski
claudelle
22:17
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
claudelle
22:14
- Wiesz co się dzieje z ludźmi którzy zamykają się w sobie ?
- Wyciszają się.. ? 
- Nie, psują, wyniszczają. 
— Francuski Pocałunek
Reposted fromcytaty cytaty viaMartwa13 Martwa13
claudelle
22:14
5006 2979
Reposted fromxalchemic xalchemic viaMartwa13 Martwa13
claudelle
22:08
claudelle
22:07
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viayourheartbeat yourheartbeat
claudelle
22:07
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viayourheartbeat yourheartbeat
claudelle
22:07
"Zaufanie do drugiego człowieka to skomplikowana sprawa. Zaufanie to nie tylko poczucie, że możesz komuś wszystko powiedzieć; zaufanie to także przekonanie, że ta druga osoba nie zrobi ci krzywdy."
— Kaja Platowska, O tym się nie mówi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl