Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

claudelle
11:14
7737 4d8a
Reposted frommephedron mephedron viairmelin irmelin
claudelle
11:13
0320 8327
Reposted fromimyours imyours viairmelin irmelin
claudelle
11:13
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viairmelin irmelin
claudelle
10:25
Ta cisza nie miała nic wspólnego ze spokojem.
— Joseph Conrad
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
claudelle
10:07

- Pamiętasz ... - zaczynam.
- Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko...

— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viacytaty cytaty
claudelle
10:07
W byciu singlem najbardziej dojmująca jest właśnie samotność. To, że kiedy już wyciągniesz znajomych na jakąś imprezę, to po powrocie do domu i tak zostaniesz sam. Zastaniesz tam tak samo rozrzucone w nieładzie rzeczy, tak samo niepościelone łóżko, tak samo niezrobioną kolację. Nie będzie na Ciebie czekało nic poza tym, co znane i zapamiętane. Zero zaskoczeń. Wrażeń. Wzruszeń. Kiedy będziesz mieć gorszy dzień, nikt nie zapyta, dlaczego. Bo nikt się o Ciebie nie troszczy. Nikomu na Tobie nie zależy. Nikt nie zastanawia się, jak Ci minął dzień, nie tęskni za Tobą, nie myśli o Tobie, kiedy wstaje rano ani kiedy kładzie się spać.
— zrepostowane w roku, który na soupie już nie istnieje...
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty

March 18 2017

claudelle
23:57
claudelle
23:56

wciąż wierzę,
że to jeszcze nie pożegnanie
Reposted fromtereseek tereseek viaifyouleave ifyouleave
claudelle
23:55
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty
— H.Murakami
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaifyouleave ifyouleave
claudelle
23:55
Są takie rzeczy, które bez względu na to, jak bardzo ich pragniemy, nie mogą się wydarzyć.
— Carla Montero
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaifyouleave ifyouleave
claudelle
23:53
A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia.
— Marek Hłasko
Reposted frompiksele piksele viaifyouleave ifyouleave
claudelle
23:53
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża, zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— ~
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaifyouleave ifyouleave
23:53
Myślę, że jakaś część mnie zawsze będzie na Ciebie czekać.
— (via atropinum)
claudelle
23:52
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
claudelle
23:52
3602 ec38
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaifyouleave ifyouleave
claudelle
23:51
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaifyouleave ifyouleave
claudelle
23:51
Nie było już dla nas szans (…), ale chciałam wyjaśnień. Chciałam wiedzieć dlaczego.
— Lisa De Jong “Kiedy pozostaje żal”
claudelle
23:51
8113 b6c5 500
Reposted frommrrru mrrru viaifyouleave ifyouleave
claudelle
23:51
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaifyouleave ifyouleave
claudelle
23:50
Staram się. Naprawdę się staram. Ale to trudne, bo czasem wszystko wraca. Jedna rzecz czasem powoduje lawine. Niby nic się nie stało. Ale czasem pękam przez swój bagaż doświadczeń. Tak jak dziś. Aż mi wstyd.
— nie chcę taka być
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaifyouleave ifyouleave
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl