Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2018

claudelle
14:04
"Tak bardzo potrzebujemy bliskości. Tak bardzo czujemy się samotni ze sobą, że nieustannie szukamy kogoś, kto z nami tę samotność będzie dzielił. Zbyt szybko zbyt szczerzy. Zbyt rozmowni w obnażaniu swojego życia przed tymi, których nawet nie znamy. Pierwsze rozmowy brzmią już jak rozmowy starych przyjaciół. Nadmierną otwartością probujemy tak szybko zbudować nierozerwalną więź, jakbyśmy mieli nie zdążyć zrobić tego nigdy. Zbyt szybko zauroczeni, budujemy w swoich głowach wizerunki naszych rozmówców, przykrawamy je do swoich wyobrażeń; nieświadomi, mimowolnie. I czasami nawet przez jakiś czas to działa.
Nieustannie potrzebujemy podziwu, zauważenia, docenienia, potwierdzenia, że jesteśmy - zauważalni, widziani, potrzebni. Tu, teraz, komuś, na tym świecie. Nieustannie próbujemy wyjść poza naszą samotność. Nawiązujemy relacje; zbyt szybkie, zbyt płytkie lub zbyt głębokie, zbyt wiele lub zbyt mało. Zbyt bliskie, by móc z nich łatwo zrezygnować. Ludzie przychodzą i odchodzą, a my wciąż szukamy kogoś, kto wypełni brak. Szybko zastępujemy sobie ludzi ludźmi. Szybko wchodzimy w kolejne rozmowy. Szybko oddajemy kolejny kawałek siebie, który raz oddany już nigdy do nas nie wraca. Niezauważamy, że wszystko za bardzo. Zbyt intensywnie, zbyt gwałtownie, zbyt emocjonalnie. Brniemy w następne relacje. Z nadzieją, z potrzebą, z wiarą...
Dopadani przez kolejne rozczarowania wciąż nie umiemy zostawić świata za sobą. Nawet na jakiś czas. (...) "
Reposted frommerkaba merkaba viamononok mononok
claudelle
14:02
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak viamononok mononok
claudelle
14:02
1100 3d79
claudelle
14:01

Miejmy odwagę próbować, może to akurat miłość.

Reposted fromheaartbeat heaartbeat viamononok mononok
claudelle
14:01
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie. 
— Brian Tracy
Reposted frompinkdress pinkdress viamononok mononok
claudelle
14:00

I oto stoimy naprzeciwko siebie. Dzieli nas zaledwie parę metrów. Nogi mam jak z waty, serce z podniecenia bije coraz szybciej.
Jak się przywitać?
Uśmiechnąć się?
Przytulić?
Podać dłoń?
Powoli, stawiając ostrożnie każdy następny krok zbliżamy się do siebie. Otwieram usta żeby się z Tobą nieśmiało przywitać, a Ty ściskasz mnie mocno i całujesz.
- Od dawna chciałem to zrobić - mówisz.
Ja też. Ja. Też.

— noc robi swoje.
14:00
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viamononok mononok

November 06 2018

claudelle
23:05
5214 7413
Reposted fromunforgiving unforgiving viaMartwa13 Martwa13
23:01
7135 49ec 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaifyouleave ifyouleave
claudelle
23:01
0964 2233
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaifyouleave ifyouleave
claudelle
23:01
claudelle
23:00

Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viaprzeblyski przeblyski
claudelle
22:59
Jak powiedzieć komuś, że był ktoś, kogo się kochało bardziej?
— Kasia Bulicz-Kasprzak - "Nie licząc kota"
claudelle
22:58
9726 908f 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaiamnotarobot iamnotarobot
claudelle
22:56
1999 b74a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadreamadream dreamadream
claudelle
22:55
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk

November 05 2018

claudelle
00:10

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
claudelle
00:09

November 02 2018

claudelle
22:18
Dopiero kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viasmutnazupa smutnazupa
claudelle
22:17
4071 731c
Reposted fromniewychowana niewychowana viaprzeblyski przeblyski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl