Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2018

claudelle
21:26
Reposted fromsilence89 silence89 viamikrokosmos mikrokosmos
claudelle
21:26
2568 bf6f 500
Reposted frompiehus piehus viamikrokosmos mikrokosmos
claudelle
21:26
1281 bcd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamikrokosmos mikrokosmos
claudelle
21:26
0542 9e02 500
Reposted frompiehus piehus viamikrokosmos mikrokosmos
claudelle
21:26
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tehereh Mafi "Dar Julii"
claudelle
21:26
6936 b787 500
Reposted fromparafina parafina viamikrokosmos mikrokosmos
claudelle
21:25
7819 1bb9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamikrokosmos mikrokosmos
claudelle
21:24
claudelle
21:24
1457 822a 500
Reposted fromtfu tfu viatbtf tbtf

April 25 2018

claudelle
19:46

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć, gdy Cię widzę

Reposted fromsmaktwychustt smaktwychustt viakarna karna
claudelle
19:44
6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viablackdrama blackdrama
claudelle
19:44
9630 0d1f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialeksandra leksandra
claudelle
18:28
Źle się dzieje, gdy dwóch ludzi nie może podzielić się myślami.
— Arthur Conan Doyle - "Dolina trwogi"
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment vialeksandra leksandra
claudelle
18:27

Już zbyt wiele się stało, co się stać nie miało, a to, co miało nadejść, nie nadeszło. 

— Wisława Szymborska

April 18 2018

claudelle
22:47
Reposted fromshakeme shakeme viaconvoitise convoitise
claudelle
22:42

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viaMartwa13 Martwa13
claudelle
22:40
3312 a4e7
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
claudelle
22:39
trzeba się odzwyczajać
od rzeczy wciąż tych samych
ust
i ludzi
to przyzwyczajenia zabierają nam spokój
— Kaja Kowalewska - "Siła spokoju"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaifyouleave ifyouleave
claudelle
22:35
1571 aa51
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viairmelin irmelin

April 16 2018

claudelle
22:00
5711 f282
Reposted fromgreensky greensky viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl