Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2019

claudelle
23:06
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viaMartwa13 Martwa13
claudelle
23:01
cały czas się boję. boję się, że zawsze będę na niego czekać. będę czekać, że może jednak się zreflektuje, że wróci i powie ze kochał na prawdę i wtedy będziemy żyć długo i najszczęśliwiej na świecie. boję się też, że nigdy już nie wróci. a  ja w każdym kolejnym spotkanym mężczyźnie będę szukać jego pocałunków i dotyku.
— goldie
Reposted fromgabrielle gabrielle viadreamadream dreamadream
claudelle
22:59
6619 95fe 500
26.
claudelle
22:58
Nieważne dokąd uciekasz  zawsze wpadasz na siebie
— Breakfast at Tiffany's (1961)
claudelle
22:57
8585 5a23 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa

September 15 2019

claudelle
21:41
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viadivi divi
claudelle
21:39
claudelle
21:39
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin

September 14 2019

claudelle
22:15
Kiedy ostatni raz zrobiłeś coś po raz pierwszy?
— podpatrzone w Krakowie
Reposted fromchangecolour changecolour viadivi divi
claudelle
22:14
2223 1f36
Reposted fromzbikowa zbikowa viadivi divi
claudelle
22:14
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viadivi divi

September 10 2019

claudelle
22:25
6505 7b9a 500
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin

September 07 2019

claudelle
21:52
2344 5ac3 500
Reposted fromnenya nenya viairmelin irmelin
claudelle
21:51
Każda kobieta lubi, jak facet o nią walczy.
— Internet
Reposted fromdys dys viairmelin irmelin
claudelle
21:51
0323 80e0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
claudelle
21:49
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko. 
— Joanna Chmielewska
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
claudelle
21:32
Są trzy słowa, których się boję: zawsze, nigdy, na pewno.
Reposted fromflorentte florentte viairmelin irmelin
claudelle
21:32
claudelle
21:32
Ludzie się po prostu nie zmieniają. Niezależnie od popełnionych błędów. Cały czas podświadomie szukają tego samego. 
— Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie viawiecznosci wiecznosci
claudelle
21:32
Uwielbiam jesień. To ona może być przykrywką wszystkich naszych wewnętrznych niepowodzeń. Jesienią każdy ma gorsze dni..
— Wiadomości nigdy nie wysłane
Reposted fromegzystencja egzystencja viawiecznosci wiecznosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl