Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2018

claudelle
20:20
[co jest ze mną nie tak? spróbujmy wierzę, że będzie dobrze
ja Cię po prostu kocham chciałbym żebyś znowu mnie pokochała
pozwolisz mi spróbować czy mam zniknąć z Twojego życia?
kocham Cię i przepraszam, że wszystko zjebałem
będę dla Ciebie dobry udowodnię Ci to
szkoda, że w życiu często bywa tak, że  jak się już  zrozumie swój błąd to  jest już zwykle za późno
ignoruj mnie to może  będzie mi łatwiej
kocham Cię]
[z Twoich słów można układać najpiękniejszą poezję] - M.
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
claudelle
20:18
2592 0294 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viaMartwa13 Martwa13
claudelle
20:14
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viaconvoitise convoitise
claudelle
20:14
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaconvoitise convoitise
claudelle
20:10
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko
claudelle
20:10
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viaconvoitise convoitise
claudelle
20:09
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viaconvoitise convoitise
claudelle
20:09
9643 b83e
Reposted fromnoone97 noone97 viaconvoitise convoitise
claudelle
20:08
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
claudelle
20:08

Kiedy się spieszysz, nic nie widzisz, nic nie przeżywasz, niczego nie doświadczasz, nie myślisz! Szybkie tempo wysusza najgłębsze warstwy twojej duszy, stępia twoją wrażliwość, wyjaławia cię i odczłowiecza.

— Ryszard Kapuściński
Reposted fromonnomnom onnomnom viawiecznosci wiecznosci
claudelle
20:07

Lubię jesień… Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.

— Paweł Pollak

August 06 2018

claudelle
20:33
8772 b349
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viadreamadream dreamadream
claudelle
20:32
5744 611b 500
Reposted frompera pera viajointskurwysyn jointskurwysyn
claudelle
18:41
3667 f063
Reposted fromsectum-sempra sectum-sempra viaifyouleave ifyouleave
claudelle
16:00
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— Małgorzata Potocka
Reposted fromxalchemic xalchemic vianecropixie necropixie
15:59
claudelle
15:58
claudelle
15:57
nie wracam pod przeszłe adresy nie szukam szczęścia tam  gdzie go nie zastałam.
claudelle
15:57
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viablackdrama blackdrama
claudelle
15:57
8862 0e63 500
Reposted fromtfu tfu viadreamadream dreamadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl