Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

claudelle
22:01
1756 f16c
Reposted fromarmiin armiin viadivi divi
22:01
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna  - Panna Nikt
21:57
0740 e7b5
Reposted fromdivi divi
21:57
0727 2515
Reposted fromdivi divi
claudelle
21:55
Przypominam sobie jak lubiłem się Ciebie domyślać
— pezet
Reposted fromnoicoztego noicoztego viairmelin irmelin
claudelle
21:55
Bo czas żadnych ran nie leczy.
Czas może tylko uczy nas rozsądniej obchodzić się z bólem, jakoś bandażować te rany. Żyć z nimi i tyle.
— Roma Ligocka
21:55
50% miss you
50% fuck you
@saedii (via saedii)
Reposted fromdivi divi
21:53
0645 969c 500
Reposted fromdivi divi
21:51
I am thinking of you.
I am always thinking of you.
— Mary Oliver, from West Wind: Poems And Prose Poems
(via violentwavesofemotion)
Reposted fromkattrina kattrina viadivi divi
claudelle
21:51
Nie można tak po prostu wyłączyć swoich uczuć do kogoś, nawet jeśli na nie wcale nie zasługuje.
Reposted fromkudlaty kudlaty viadivi divi
claudelle
21:50
3836 1941
Reposted fromwwannie wwannie viadivi divi
claudelle
21:49
Im jestem starszy, tym bardziej jestem przekonany, że liczą się proste rzeczy. Nie kasa, tylko miłość. Że każdy ranek to nowy początek. Że można porozmawiać bez ściem, tarcz i szóstych znaczeń i mówić dokładnie to, co myślimy. Że stary mercedes, może dać tyle samo radochy co Ferrari. Że można siedzieć pod drzewem, pić tanie wino, jeść kurczaka palcami i być bardziej szczęśliwym i pełnym, niż wpierdalając śledzia zawiniętego w pączek, w ekskluzywnej skandynawskiej restauracji, gdzie na stolik czeka się trzy miesiące
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viadivi divi
claudelle
21:48
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak viathefirstdrop thefirstdrop
claudelle
12:55
Eugene Michel, Fearless Award (best wedding pictures)
Reposted fromsusannenueckel susannenueckel viadivi divi
claudelle
12:55
Reposted fromtwice twice viadivi divi
12:54
Każdy ma jakieś piosenki po których przesłuchaniu wszystko sie przypomina…
— (via introspekcj-a)
Reposted fromdivi divi
claudelle
12:53
5764 e35b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadivi divi
claudelle
12:53
6939 c5b8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
12:53
1924 f5f3 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viadivi divi
claudelle
12:50
I te momenty kiedy Cię chcę, a chcieć Cię nie powinnam.
— znowu i znowu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl