Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2019

claudelle
23:17
5241 006b
Reposted fromEtnigos Etnigos viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
claudelle
23:17
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera, Nieśmiertelność
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme viapeasorela peasorela
claudelle
23:15
Obojętność boli najbardziej 
— Mononok
Reposted frommononok mononok
claudelle
23:12
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaheroinee heroinee
claudelle
23:12
"Kto nie chce, kiedy może, ten nie będzie mógł, kiedy będzie chciał." — Winston Churchill
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaheroinee heroinee
claudelle
23:12
Zraniliśmy sobie dusze na wieki, tak widać było trzeba.
— F.Dostojewski 'Bracia Karamazow'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaheroinee heroinee
claudelle
22:43
krótkie moje myśli, za krótkie sny
krótkie są momenty
— Daria Zawiałow, Hej hej!
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
claudelle
22:42
Pokaż mi choć jedną osobę, która nie ma na swoim koncie zniszczenia czyjejś lub własnej miłości.
— "Bezdech"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawiecznosci wiecznosci
claudelle
22:40
22:40
8542 899b
Reposted fromirmelin irmelin viaprzeblyski przeblyski
claudelle
22:40
4980 12fd
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaprzeblyski przeblyski

May 24 2019

claudelle
01:14
5241 006b
Reposted fromEtnigos Etnigos viapeasorela peasorela
claudelle
01:14

May 22 2019

23:11
3335 c7e1 500
Reposted frombrumous brumous viaMartwa13 Martwa13
claudelle
23:11
Czasem życie daje ci drugą szansę dlatego, że za pierwszym razem nie byłeś gotowy.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMartwa13 Martwa13
23:09
5138 3d64 500

Writer and Reader

claudelle
23:07
claudelle
23:07
3797 106b 500
Reposted fromwyczes wyczes viairmelin irmelin
claudelle
23:06
Domyśl się, że jest ze mną źle... przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaprzeblyski przeblyski
claudelle
23:05

"Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej".

— Agnieszka Jucewicz "Czując. Rozmowy o emocjach"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl