Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

claudelle
19:38
To, czego szukasz, także ciebie szuka.
— Clarissa Pinkola Estés "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromroxanne roxanne viawiecznosci wiecznosci
claudelle
19:38
1136 db82
Reposted fromsexandviolence sexandviolence vialeksandra leksandra
claudelle
19:33

Jackie (2016) dir. Pablo Larraín


Reposted frommyname myname vialeksandra leksandra
19:32
9029 119a
Reposted fromLittleJack LittleJack vialeksandra leksandra
claudelle
19:32
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
claudelle
19:30
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabloodymonk bloodymonk
claudelle
19:30
claudelle
16:35
Nie odtrącaj tych, którym na Tobie zależy, ze strachu, że ich skrzywdzisz albo że oni skrzywdzą Ciebie. Po co być człowiekiem, jeśli nie dopuszcza się żadnych uczuć?
— Sabaa Tahir: "Pochodnia w mroku"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
claudelle
16:34
3817 a5f0
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawasteland wasteland
claudelle
16:33
8430 9c52 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawasteland wasteland

August 17 2017

claudelle
20:38
Reposted fromtfu tfu viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
claudelle
20:36
6817 82e6 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
claudelle
20:36

santablainey:

Look what someone did to our mystery section. LOOK AT IT.

claudelle
20:36
Ona jest bardzo przez niego pokaleczona. 
— Jakub Żulczyk
claudelle
20:33
4284 6bab
Reposted fromprzemeksic przemeksic viazapominanie zapominanie
claudelle
20:31
8237 116b
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee viasatyra satyra
claudelle
20:23
9306 17f5 500
Łódź, nie mogę zdradzić gdzie
claudelle
20:21
4051 bfb5 500
Reposted fromdzulajj dzulajj viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
claudelle
20:21
4900 8c28
no.
Reposted fromdoedeer doedeer viasatyra satyra
claudelle
20:19
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl