Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

claudelle
23:32
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
Reposted frominpassing inpassing viaifyouleave ifyouleave
claudelle
23:31
Kiedy czujesz, że to coś pięknego, ale boisz się tego, że to cię przerośnie.
Że poczujesz za dużo, że coś się nie uda, a ty nie poradzisz sobie z konsekwencjami.
Że nie jesteś stworzony do tego by coś czuć.
Znasz ten strach?
— iyl
Reposted fromifyouleave ifyouleave

June 04 2017

claudelle
23:00
Porzuciłeś mnie (…) Nigdy Ci tego nie mówiłam, ale teraz Ci powiem. Opuściłeś mnie. Zostawiłeś. Zostawiłeś mnie w takiej tęsknocie, że no nie wiem, jak to napisać, ale ogromnej. Nie potrafiłam się z tego otrząsnąć.
— J. L Wiśniewski
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaprzeblyski przeblyski
claudelle
23:00
Zaopiekuj się mną, nawet, gdy nie będę chciał. Zaopiekuj się mną, mocno tak.
— Rezerwat
Reposted fromakord akord viaprzeblyski przeblyski
claudelle
22:59
claudelle
22:59
4555 5736 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viawasteland wasteland
claudelle
22:58
Lepiej znamy intencje naszych czynów niż owe czyny. Lepiej wiemy, co chcieliśmy powiedzieć, niż co naprawdę powiedzieliśmy. Wiemy, kim chcemy być - nie wiemy, kim jesteśmy.
— Jacek Dukaj
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathefirstdrop thefirstdrop
claudelle
22:57
Wszystko, czego pragniesz jest po drugiej stronie strachu.
— George Addair
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
claudelle
22:56
claudelle
22:56
3321 0d75 500
Żulczyk!
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viairmelin irmelin
claudelle
22:55
Nie doceniamy chwil, dopóki nie staną się wspomnieniami.
claudelle
22:55
22:54
1320 25c4 500
22:53
7583 b9f9 500

verbalvomits:

Thanks, brain.

claudelle
22:53
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz – Zamek z piasku
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viairmelin irmelin
claudelle
22:53
4222 b006
Reposted fromthis-is-my-story this-is-my-story viairmelin irmelin
22:53
8369 6f6b
claudelle
22:52
To że znaliśmy się kiedyś to mało
Jakoś się wszystko to nam rozjechało
Inne też ścieżki wybierasz na mieście
Z dawnych relacji niewiele zostało
— Kękę, mistrz
Reposted fromSalute Salute viajointskurwysyn jointskurwysyn
claudelle
22:49
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viawasteland wasteland
claudelle
22:49
Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl