Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

claudelle
00:07
3929 c85f
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viawrazliwa wrazliwa

June 24 2017

claudelle
12:03

‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia?

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.

— chyba tak właśnie jest.....
12:03
claudelle
11:59
Gdy byłem mały, zastanawiałem się, jak polubić ludzi. Potem poznałem alkohol.
— Juliusz Machulski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
claudelle
11:58

Ja zawsze mówię, że każdemu życzę takiego przyjaciela jak Ty. I są zdziwieni. Ale potem dodaję że trzeba być na tyle silnym, żeby nie bać się przebić przez ten mur i poznać Cię jako człowieka.

Ludzie to tchórze. Po prostu.

Szkoda im czasu na takie relacje, nad którymi trzeba stale pracować.

— Dziękuję, że jesteś.
claudelle
11:57
11:57
claudelle
11:57
8494 2d42 500
claudelle
11:56
Gdy w wieku trzydziestu lat wraca się do punktu wyjścia, to znaczy, że zmarnowało się życie. Że jest się trupem. Miałeś, kurwa, tyle czasu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viajakubzulczyk jakubzulczyk
claudelle
11:56
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viajakubzulczyk jakubzulczyk
claudelle
11:55
5800 0e38 500
Reposted fromdusix dusix viahelenburns helenburns
claudelle
11:54

June 20 2017

20:06
5511 69f6
warte miliona repostów.
Reposted fromidiod idiod viapurplecornflowers purplecornflowers
claudelle
20:05
8944 9175
Reposted fromMrSatan MrSatan viasatyra satyra
20:05
9409 e8a6
claudelle
20:04
claudelle
20:04
claudelle
20:02
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viapurplecornflowers purplecornflowers
claudelle
19:49
0805 148e
Escape together. 
Reposted fromi-ann i-ann viapurplecornflowers purplecornflowers
claudelle
19:49
8246 c5cd 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl