Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

claudelle
00:13
claudelle
00:13
8782 a738 500
Reposted frompollyanna pollyanna viajointskurwysyn jointskurwysyn
claudelle
00:12
4847 7595 500
Reposted fromkarahippie karahippie
claudelle
00:03
2465 ecb8
Reposted fromsoupdujour soupdujour viairmelin irmelin

July 23 2017

claudelle
23:46
8495 c64c
Reposted fromslodziak slodziak viairmelin irmelin
claudelle
23:25
22:13

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Reposted fromshitsuri shitsuri viajointskurwysyn jointskurwysyn
claudelle
22:13
4049 08a6
claudelle
22:12
Czasami bardziej boli, gdy człowiek zachowuje milczenie.
— Autor nieznany
claudelle
21:22
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
claudelle
21:06
"Milczeniem zablokowaliśmy drogi do siebie. Nikt nie pomyślał o 'objeździe, więc każde z nas wyruszyło w innym kierunku. Do innych dłoni, ramion, ust. Może kiedyś spotkamy się w uczuciowym korku, ale nigdy nie dotrzemy do siebie".
— Alicja Kostrzak
claudelle
21:06
0722 00f7
claudelle
20:40

to
nie my
krzykniemy
miłość

my to
krzyk niemy
my
toniemy

— katarzyna wołyniec
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazapominanie zapominanie
claudelle
20:18
Chciałabym, aby wymyślono sposób na butelkowanie wspomnień - tak jak perfum. Żeby nigdy się nie ulotniły, ani nie straciły świeżości. Żebym w każdej chwili mogła otworzyć buteleczkę i przeżyć to jeszcze raz.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viahydrosphere hydrosphere
claudelle
20:17
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove viahydrosphere hydrosphere
claudelle
20:16

Twój zapach,był jak znalezienie się w najbezpieczniejszym miejscu na ziemi.


Reposted fromoutoflove outoflove viajointskurwysyn jointskurwysyn
claudelle
20:16
Patrzysz, ale czy widzisz?
20:14
1492 f91f
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaifyouleave ifyouleave
claudelle
19:01
"Czasem lepiej stracić kogoś na zawsze, niż ciągle spotykać, wiedząc, że to koniec."
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
— zgadzam się z tym w 100%
19:01
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl