Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

claudelle
21:35
Też chciałbym, aby przydarzyło mi się w życiu coś innego niż ja sam.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromaletodelio aletodelio viaifyouleave ifyouleave
claudelle
21:34
8648 897e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazapomniane zapomniane
claudelle
21:34
JAK MAM Z TYM DALEJ ŻYĆ
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
claudelle
21:34

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viamojanazawsze mojanazawsze
claudelle
21:33
Ludzie nie mają pojęcia, jak łatwo zmienić swoje życie. Wystarczy wsiąść w autobus.
— Marisha Pessl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
claudelle
21:32
Jak możesz ukryć się przed czymś, co jest w tobie?
— Kraina prozaka
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
claudelle
21:32
6061 1376 500
Reposted fromwodolanka wodolanka viablackdrama blackdrama
claudelle
21:31
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viayourheartbeat yourheartbeat
claudelle
21:31
nie mogę ci tego powiedzieć, ale jeśli poczytasz moją zupę, dowiesz się wszystkiego.
Reposted frommemequeen memequeen viaheroinee heroinee
claudelle
21:30
i wszystko to iluzją jest i magią
i zdarza się raz na milion
— zabili mi żółwia - wiosna
Reposted fromirmelin irmelin viaprzeblyski przeblyski
claudelle
21:30
jak wszystkie wspomnienia
są ciut niewygodne
są trochę niewygodne
są takie niewygodne 
— Organek - Mississippi w ogniu
21:28
claudelle
21:19
I "co nie zabije to wzmocni", to nieprawda. Co nie zabije, to nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viablackdrama blackdrama
claudelle
21:19
Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromSzyszek4 Szyszek4 viawiecznosci wiecznosci

August 06 2017

claudelle
18:21
claudelle
18:21
4764 3cf7
claudelle
18:20
miłość przyjdzie
a gdy miłość przyjdzie
miłość cię obejmie
miłość zawoła cię po imieniu
i się rozpłyniesz
czasami jednak
miłość cię zrani ale
nigdy umyślnie
miłość nie będzie grała w gierki
bo miłość wie że życie
już i tak jest ciężkie
— rupi kaur
Reposted fromwstydem wstydem viajointskurwysyn jointskurwysyn
claudelle
18:20
7608 f6d1
claudelle
18:19
claudelle
18:18
Byłeś tylko na chwilę, zabrałeś dwa lata życia.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl