Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

claudelle
18:04
Mam do ciebie ogromną słabość, ale muszę ją całą ukryć.  Muszę tę słabość gdzieś schować w sobie, by się nie wygłupić.
— Adam
claudelle
18:03
1136 db82
18:02
9215 a79d
claudelle
18:00
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa

August 13 2017

claudelle
20:02
3555 4125 500
"Zanim dopadnie nas czas"
claudelle
19:57

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viamojanazawsze mojanazawsze
claudelle
19:57
9932 320c 500
19:56
4113 f9dd 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
claudelle
19:56
Tak. Nie miałam młodości.
Żyłam. Bez imprez, spontanicznych wyjazdów, studiów, koncertów. 
Nie miałam czasu - musiałam być dorosła.
— aggape.soup.io
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
claudelle
19:56
claudelle
19:48
Ale pękaj, serce moje,
Bo usta milczeć muszą.
— Hamlet
claudelle
19:48
claudelle
19:48
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
claudelle
19:40
photo by Powidoki
Reposted fromtowo85 towo85 viapurplecornflowers purplecornflowers
claudelle
19:37
Nie uśmiechaj się, wiem, że nie przespałaś nocy.
Reposted frommefir mefir viapurplecornflowers purplecornflowers
claudelle
19:36
claudelle
19:36
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viamojanazawsze mojanazawsze
16:19
16:19
claudelle
16:18
I CHOĆ NIE UMIESZ STRZELAĆ, TO STRZELISZ MU W SKROŃ
— Pezet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl