Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2020

claudelle
00:40
6186 480c 500
Reposted fromsoftboi softboi viamononok mononok
claudelle
00:40
claudelle
00:38
Reposted fromhairinmy hairinmy viahouseofpain houseofpain
claudelle
00:37
6004 1ae9 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaMartwa13 Martwa13
claudelle
00:36
Nie możemy bać się zmian. Inaczej wiele rzeczy nas ominie.
— Meg Wolitzer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadivi divi
claudelle
00:36
claudelle
00:33
(...) to mnie jeszcze boli;

a ja sądziłem: minie, przejdzie,
że jakoś ból wypielę -
a ty mi ciągle z dna pamięci
wypływasz jak topielec...
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
claudelle
00:32
Czy tak naprawdę na tym ma polegać dorosłe życie? Na ciągłym poprawianiu wszystkiego i nieustających rozczarowaniach?
— Wojciech Chmielarz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheroinee heroinee
claudelle
00:30
9954 04d5 500
claudelle
00:30
1386 145e 500
Reposted fromnutt nutt viawishyouwerehere wishyouwerehere
claudelle
00:30
Potrzebowała czasem chwili, żeby móc się rozpaść. Rozlecieć. Roztrzaskać. Żeby ktoś spojrzał na nią z troską, z tym ciepłym „rozumiem” w oczach, położył dłoń na głowie i głaskał, i tulił, dopóki cały smutek nie wypłynie z jej duszy, a ciało znowu stanie się całością.
— znalezione.
claudelle
00:28
claudelle
00:26
8716 b85d
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
claudelle
00:26
2664 a852 500
Reposted fromhrafn hrafn viairmelin irmelin
claudelle
00:25
0313 3180 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
claudelle
00:25
5296 a001
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin

January 07 2020

claudelle
00:34
9144 6d40
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaarrives arrives
claudelle
00:32
5186 5cb1 500
Reposted fromoffcourse offcourse viaMartwa13 Martwa13
claudelle
00:32
8615 9c1b 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viaMartwa13 Martwa13
claudelle
00:32
Reposted fromjasminum jasminum viaMartwa13 Martwa13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl